• beëdigde vertaalster en tolk voor de Poolse taal bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam

  • Geregistreerd in het register beëdigde tolken en vertalers

  • gediplomeerde gerechtstolk

LEES VERDER >